Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk även på problematiken med försäkringsbolagen (vid ev. stöld), då platserna inte är avdelade med t.ex. nät.

 

 

  

All laddning är strängeligen förbjuden i våra Radgarage, som t.ex. bilbatteri, elbil, elcykel etc, p.g.a. stor brandrisk och det räknas även som stöld.

 

 

TNS årsmöte kommer att hållas den 12/5 via poströstning, då pandemin hindrar medlemmar från att närvara personligen. Mer information kommer i brevlådorna.

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Detta är en sluten grupp och här kan boende med en vänlig ton, informera och kommentera allt som har med området att göra.