Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk även på problematiken med försäkringsbolagen (vid ev. stöld), då platserna inte är avdelade med t.ex. nät.

 

 

  

All laddning är strängeligen förbjuden i våra radgarage, som t.ex. bilbatteri, elbil, elcykel etc, p.g.a. stor brandrisk och det räknas även som stöld.

 

Vårens röj- och fixardag kommer att hållas lördagen den 25 maj. Samling kl. 09.00 i Servicehuset.

 

Årsmötet är uppskjutet för att föreningen har varit tvugna att ta in ett nytt bokföringsprogram. Detta pga att det gamla skulle upphöra. Därefter har det tagit tid att ställa in programmet (Vismas kontakt support och utbildning sker bara på dagtid, vilket har varit ett stort problem) och så fort bokföringen är klar för 2023 kommer styrelsen att kalla till möte. Vänligen ha tålamod.

 

GLAD PÅSK!

 önskar TNS styrelse 

 

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Detta är en sluten grupp och här kan boende med en vänlig ton, informera och kommentera allt som har med området att göra.