Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk på problematiken med försäkringsbolagen (vid ev. stöld), då platserna inte är avdelade med t.ex. nät.

 

 

  

All laddning är strängeligen förbjuden i våra Radgarage, som t.ex. bilbatteri, elbil, elcykel etc, p.g.a. stor brandrisk och dessutom är det stöld.

 

 

TNS Årsmöte kommer att hållas måndagen den 5 oktober kl. 19.30 (mat från kl. 19.00) i Tygelsjö Församlingshem.

Sista anmälningsdag är måndagen den 28 september.

 

Höstens städdag är lördagen den 3 oktober. Samling kl. 09.00 vid Servicehuset.

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan boende med en vänlig ton, informera och kommentera allt som har med området att göra.