Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk även på problematiken med försäkringsbolagen (vid ev. stöld), då platserna inte är avdelade med t.ex. nät.

 

 

  

All laddning är strängeligen förbjuden i våra Radgarage, som t.ex. bilbatteri, elbil, elcykel etc, p.g.a. stor brandrisk och dessutom är det stöld.

 

 

Ny uppdaterad TNS huspärm 2020, finns nu under respektive flik.

 

 

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan boende med en vänlig ton, informera och kommentera allt som har med området att göra.

 

 

God Jul och Gott Nytt År!

önskar TNS styrelse