Tygelsjö Norra Samfällighetsförening

Föreningen uppmanar att alla portar ska vara stängda och låsta på radgaragen p.g.a. skadegörelse-, inbrotts- och brandrisk. Tänk på problematiken med försäkringsbolagen vid ev. stöld, då platserna inte är avdelade med t.ex. nät.

 

 

 

 

All laddning är strängeligen förbjuden i våra Radgarage, som t.ex. bilbatteri, elbil, elcykel etc, p.g.a. stor brandrisk och dessutom är det stöld.

 

  

Tygelsjö Norra Samfällighetsförenings Facebookgrupp heter: Tygelsjö Norra Samfällighet

Här kan boende informera och kommentera allt som har med området att göra.